CERTYFIKAT ISO

Electra Polska Sp. z o.o. jest małym przedsiębiorstwem, chce spełniać wszelkie wymagania i oczekiwania klientów. Dlatego też wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001, międzynarodową normę określającą wymagania jakie powinien zarządzania jakością w organizacji, system zarządzania środowiskiem ISO 14001-1996 oraz system zarzarzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN 18001- 1999.

Certyfikat Electra Polska ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 18001 w dziale Certyfikaty