Spotkanie w zamku RYN Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego 2007

22-24 czerwca 2007 roku w Zamku Ryn miało miejsce spotkanie firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu . W ramach tego spotkania odbyło się sprawozdawczo- wyborcze IV Walne Zebranie Członków.