Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Producentów i Usług na Rzecz Kolei- wręczenie certyfikatu członkowstwa- listopad 2007

W dniu 29 listopada 2007 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
Podczas Zgromadzenia podsumowano prace Izby III kadencji, podjęto szereg decyzji dotyczących przyszłości Izby jak również wybrano nowe władze. W części podsumowującej prace Izby ostatniej kadencji omawiano min. sprawozdanie z działalności Izby i z prac komisji rewizyjnej oraz raport z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego za rok 2005 i 2006. Następnie dyrektor Izby Adam Musiał mówił o planach i zadaniach Izby na przyszłość do których zaliczył: propagowanie i rozwijanie imprez wystawienniczych dających możliwość członkom Izby zaoferowanie swoich produktow i usług oraz nawiązywanie współpracy z innymi anologicznymi organizacjami w kraju i za granicą; rozszerzanie spektrum organizowanych szkoleń i konferencji w celu dalszej edukacji i samokształcenia się firm zrzeszonych w Izbie; wspieranie rozwoju transportu szynowego; wspomaganie władz samorządowych w rozwoju transportu szynowego; aktywny udział w kreowaniu nowych aktów prawnych oddziaływujacych na politykę transportową; integracja środowiska polskich firm kolejowych i okołokolejowych oraz pogłębianie pozytywnych trędów w rozwoju ekonomicznych i społecznych Izby przy szczególnym uwzględnieniu dotychczasowych pozytywnych doświadczeń.
Dyrektor Izby zaproponował również zmiany zasad dotyczących przyjmowania nowych firm w poczet członków Izby. Kolejnym punktem było omówienie przez Adama Nowaka – Doradcę Prezesa do Spraw Prawnych Statutu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usłu na Rzecz Kolei, jego wad i zalet jak również proponowanych zmian. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei w Dniu 29 listopada 2007 roku zostały wybrane i ukonstytuowały się nowe władze Izby w następującym składzie:

Adam Przybyło – Prezes
Dariusz Konicki – Wiceprezes
Adam Nowak – Wiceprezes

oraz Członkowie Rady Izby:
Tomasz Bloch – Prezes Spółdzielni Inwalidów „ELEKTRON”
Krzysztof Czuba – Prezes Poltorex sp. z o.o.
Tomasz Dąbrowski – Prezes Fabryki Pojazdów Szynowych H.Cegelski Sp. z o.o.
Piotr Kin – Specjalista ds. Napędów w Pojazdach Szynowych Voith Polska Sp. z o.o
Michał Łagosz – Prezes Aviotech Systemy Okablowania Sp. z o.o.
Piotr Rakowski – Kierownik dz. Techniki i Marketingu Centralne go Biura Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Sp. z o.o.
Elżbieta Rembiasz – Prezes Zakładów Wyrobów Metalowych „RESTAL”
Włodzimierz Sleboda – Prezes Fabryki Urządzeń Technicznych Alkon Sp. z o.o.
Tomasz Sokoła – Prezes Fabryki Elementów Złacznych S.A.
Wanda Staniak – Prezes Zakładów Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej Zedios Sp. z o.o.
Piotr Szarski – Prezes Przedsiębiorstwa Wdrażania i Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego Posteor
Andrzej Mrówczyński – Prezes Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o.

Po zakończeniu obrad odbyła się część oficjalna na której nowo wybrane władze wręczyły „ Złote Honorowe Odznaki” i wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz Izby oraz przemysłu kolejowego w Polsce. Wśród osób odznaczonych Złotą Honorową Odznaką”znaleźli się:

Mirosław Chaberek – Podsekretarz Stanu ds.Transportu w Ministerstwie Transportu;
Adam Wielądek – Honorowy Prezydent UIP;
Tadeusz Skobel – Prezes PKP Enregetyka Sp. z o.o.;
Włodzimierz Śmigiera – Prezes PKP Informatyka Sp. z o.o.;
Krzysztof Celiński – Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
Józef Jeżewicz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
Czesław Warsewicz – Prezes PKP Intercity Sp. z o.o.;
Tadeusz Walicki – Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity Sp. z o.o.;
Witold Bawor – Prezes PKP Cargo S.A.;
Jan Tereszczuk – Prezezs PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;
Halina Sekita – Prezes PKP Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
Osoby wyróżnione za specjalne zasługi na rzecz Izby oraz przemysłu kolejowego w Polsce to: Andrzej Markiewicz – Specjalista ds. Badawczo Rozwojowych PPPH Eltronik Sp. z o.o.;
Wanda Staniak – Prezes Zakładów Elektromechaniki Dźwigowej i Ogólnej Sp. z o.o.;
Tomasz Bloch – Prezes Spółdzielni Inwalidów Elektron.

Dodatkowo wyróżnienia otrzymały dwie firmy tj. Dekra Norisko Industrial Polska Sp. z o.o. oraz Biureo Veritas Certification Polska Sp. zo.o. za upowszechnianie wiedzy o systemach jakości ISO i IRIS wśród producentów branży kolejowej.