Promocja książki Polski Przemysł Kablowy

W dniu 12 grudnia 2007 w ośrodku Allianz w Ryni odbyła się uroczysta promocja książki Polski Przemysł Kablowy połączona z okolicznościowym spotkaniem pokoleń twórców tego przemysłu.Otwarcia spotkania i powitania przybyłych ponad czterdziestu gości dokonał Janusz Nowak- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego.

Dalsze prowadzenie spotkanie przyjął na swoje barki Janusz Nowastowski. Wysłuchaliśmy następnie wystąpienia Redaktora Naczelnego książki „POLSKI PRZEMYSŁ KABLOWY” pana Jana Grobickiego, który w momentami anegdotyczny sposób przedstawił kulisy powstawania książki. Następnie wysłuchaliśmy Nestora Polskiego Kablownictwa – Marszałka – pana Apolinarego Kozuba. Wzruszające i poruszające serca wspomnienia oraz duma z bycia w takim gronie, oto główne cechy jego wystąpienia. Pan Apolinary postulował dalsze prace dla upamiętnienia ludzi, twórców potęgi tego przemysłu. W imieniu Zarządu TELE-FONIKA Kable S.A. głos zabrał Dyrektor Aleksy Pachwicewicz – zaprezentował materiał w formie DVD obrazujący 15-lecie TF Kable. Miejsce koncernu NKT Cables w światowym rynku kablowym omówił Maciej Zając Prezes Zarządu Nkt Cables S.A. Następnie odbyło się wręczenie wyróżnień dla zasłużonych twórców polskiego przemysłu kablowego. Wyróżnienia przyznano następującym osobom:

Apolinary Kozub Jan Grobicki Ludmiła Grobicka Marian Kienczkowski Jan Rybczyński Jan Wieluński Bogdan Zapaśnik Edward Posłuszny Marian Germata Tadeusz Polok Roman Razowski Marian Fołtyn

Uhonorowano również odchodzącego na emeryturę po 40-latach pracy Aleksandra Sokołowskiego.

Wręczenie medali Honorowego Członka Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego dokonał Prezes Janusz Nowak Tytuł odebrał pan Jan Grobicki . Pani Jolanta Mrówczyńska ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć osobiście; w jej imieniu odebrał, aby przekazać – Janusz Okólski Dyrektor BBJ SEP.

W części dyskusyjnej zabrał głos Tadeusz Polok wieloletni dyrektor Śląskiej Fabryki Kabli wspominając wprowadzanie tej firmy na tworzącą się Giełdę Papierów Wartościowych.

Następnie w kuluarach odbyła się konferencja prasowa dla zaproszonych redakcji pism branży elektrotechnicznej.

Zwieńczeniem spotkania pokoleń kablowców była uroczysta kolacja z licznymi toastami za dalszy rozwój branży oraz nowymi projektami działań stowarzyszeniowych.

Projektujemy udział w Targach Elektrotechnika w lutym 2008 w Warszawie oraz dwuletni program szkoleniowy ze środków europejskich. Poniżej galeria zdjęć.