Miło nam poinformować iż firma nasza rozpoczęła wdrażanie pierwszego etapu programu MICROSOFT z grupy CRM – Business Contact Manager . Mamy nadzieję iż grupa narzędzi jakimi będziemy dysponować przełoży się bezpośrednio na powiększenie jakości oferowanych przez nas usług .

Zarządzanie relacjami z klientami lub System relacji z klientami (CRM (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

CRM należy traktować nie tylko jako narzędzie, ale jako część strategii i filozofii biznesu, gdzie stały kontakt i zadowolenie klienta jest kluczową wartością. Istotną kwestią jest zapewnienie jednolitego systemu we wszystkich procesach biznesowych – od początku procesu sprzedaży, poprzez serwis, do sporządzania odpowiednich statystyk, wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów. Sam sposób komunikacji dla systemu CRM nie jest sprawą pierwszoplanową, a jedynie narzędziem. Systemy CRM obudowane są w różnorodne moduły komunikacji.

Jesteśmy na etapie wdrażania CRM:

• Operacyjny – odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis),
• Analityczny – odpowiadający za analizę zachowań klientów na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym,
• Komunikacyjny – odpowiadający za komunikację z klientami

Cały proces zarządzania kontaktami z klientem skupiać się będzie wśród modułow :

• Call center
• Contact Center
• Knowledge Management – zarządzanie wiedzą
• Campaign Management – zarządzanie kampaniami
• Lead Management – zarządzanie namiarami
• Key Account Management – zarządzanie klientami kluczowymi
• Trade Promotion Management – zarządzanie promocjami