VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego.

W dniach 18-20.06.2009 roku w Czerniejewie odbyło się spotkanie szkoleniowe firm branży elektrotechnicznej oraz VI Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego. W dniu 18 czerwca 2009 roku o godzinie 13.00 obradował Zespół Opiniujący ds. Kabli gdzie są reprezentowane kablownie duże Telefonika i nkt oraz Bitner, Technokabel i Drut-Plast reprezentujące mniejsze zakłady. Omawiano zagadnienia Dyrektywy CPD oraz nowych wymogów dla instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. Od godziny 15.00 obradowało Walne Zebranie przy obecności 32 delegatów na 48 członków co stanowi 67% frekwencji członkowskiej. Sprawozdanie Zarządu jest zamieszczone w zakładce Publikacje. Odbyło się przedstawienie nowych członków, a są to firmy: – Nota – Kampol – Helukabel – OBO Bettermann – Technoland Firma Radpol przedstawiła nowe inwestycje w postaci akceleratora oraz strategię rozwoju poprzez zakupy innych firm o nowatorskiej technologii. Gościliśmy przedstawicieli bratnich branżowo Stowarzyszeń i Izb: – Piotra Gondka – nowo wybranego Prezesa Izby Gospodarczej Przemysłu Elektrotechnicznego oraz Sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalatorów – Ryszarda d’Antoni – Dyrektora Biura SHE Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, który przedstawił zasady projektowanego systemu ewidencji wyrobów ETIM. Zarysowują się coraz lepsze perspektywy wspólnych działań, szczególnie w obszarze szkoleń fachowych ze środków unijnych. Po wysłuchaniu Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i po dyskusji Zarząd otrzymał skwitowanie oraz absolutorium za rok 2008. Tuż po zamknięciu obrad odbyło się spotkanie z przedstawicielami ERA GSM, które doprowadziło do ustaleń wdrażających zawartą umowę korporacyjną, dającą wymierne oszczędności w opłatach firm członkowskich za telefonię komórkową. W uroczystej kolacji wzięło udział 66 osób. W drugim dniu spotkania odbył się od godz 9.00 blok szkoleniowy, w tematach: – Spotkanie z Radcą Prawnym mgr Małgorzatą Majchrzak w tematyce odpowiedzialności osobistej członków Zarządu Spółki – Civesti Pol – włoskie maszyny kablowe – Euler Hermes – zarządzanie ryzykiem gospodarczym – Piotr Gondek – kierunki działania PSE oraz wspólne plany szkoleniowe O godz. 13.00 rozpoczęła się część turystyczna. Zwiedziliśmy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz Katedrę Gnieźnieńską. Wieczór upłynął w dobrych nastrojach tanecznych przy grillu i ognisku w towarzystwie Kapeli Wiwaty oraz całego nowo zaprzyjaźnionego grona nauczycielskiego Szkoły Podstawowej w Słupcy. W dniu 20 czerwca 2009 o godz. 10.00 zebrał się na krótkim posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia w sprawach organizacyjnych.