Urządzenie mobilne Krótki obwód miedzy szynami Model MCR-RFI

  • 2 zaciski mosiężne z dokręcaniem śrubowym blacha ze stali hartowanej maksymalne otwarcie 35 mm.
  • 1 wyjątkowo elastyczny odcinek przewodu miedzianego 120 mm2, długość = 1,2 m pokryty przezroczystym silikonem.
  • Skrzynia z polipropylenu nr 1 do przeniesienia urządzenia Icc 0,3 s = 40 kA

 

KARTA KATALOGOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA