Urządzenie mobilne Krótki obwód miedzy szynami Model SHNT/BIN

  • 2 zaciski mosiężne z dokręcaniem śrubowym maksymalne otwarcie 20 mm.
  • 1 wyjątkowo elastyczny odcinek przewodu miedzianego 16 mm2, długość = 1,6 m pokryty przezroczystym silikonem.
  • Opcja Skrzynia z polipropylenu do przeniesienia urządzenia

 

KARTA KATALOGOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA