Model MMT 20

  • Jednostka mobilna wykonana z lekkiego aluminium wyposażona w trzy rolki zaciskające się na przewodzie o średnicach od 3 do 20 mm.
  • Przewód miedziany w powłoce silikonowej o przekroju 16 mm2 i długości 5m.
  • Zacisk uziemiający o zakresie 0-40mm.
  • Skrzynia transportowa z polipropylenu..

 

KARTA KATALOGOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA