Wyjątkowo elastyczne przewody miedziane w powłoce silikonowej

  • Zgodne z normą IEC 61138, IEC 60228
  • Uwaga; wartości podane w tabeli są zachowane do maksymalnej temperatury ok… 300°C

 

KARTA KATALOGOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA