Złącza dla drążków izolacyjnych

  • 1) złączka prosta
  • 2) złączka aluminiowa z nakrętką zabezpieczającą
  • 3) złączka połączeniowa
  • 4) złączka teleskopowa z przyciskiem Ø 40/32 mm
  • 5) złączka teleskopowa z przyciskiem Ø 40/32 mm, Ø 48/40 mm, Ø 58/48 mm
  • 6) złączka składana Ø 40/40 mm, Ø 40/32 mm

 

KARTA KATALOGOWA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA