Wciągarka hydrauliczna 35kN

Siła uciągu 35 kN
Kabestany 300 mm / 6 rowków
Max lina stalowa 13 mm , nylonowa 20 mm

Specyfikacja 103/3/R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 45kN

Siła uciągu 45 kN
Kabestany 400 mm / 7 rowków
Max lina 16 mm

Specyfikacja 107/4R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 70kN

Siła uciągu 70 kN
Kabestany 400 mm / 7 rowków
Max lina stalowa 16 mm

Specyfikacja 107/4R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 90kN

Siła uciągu 90 kN
Kabestany 580mm / 7 rowków
Max lina 24 mm

Wciągarka hydrauliczna 90kN

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 120kN

Siła uciągu 120 kN
Kabestany 600 mm / 8 rowków
Max lina stalowa 24 mm

SPECYFIKACJA 107/12R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 150kN

Siła uciągu 150kN
Kabestany 600 mm /8 rowków
Max lina 24 mm

SPECYFIKACJA 107/14R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 160kN

Siła uciągu 160 kN
Kabestany 600 mm / 8 rowków
Max lina stalowa 24 mm

SPECYFIKACJA 107/16R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 180kN

Siła uciągu 180kN
Kabestany 600 mm /8 rowków
Max lina 24 mm

SPECYFIKACJA 107/18R

KARTA KATALOGOWA

Wciągarka hydrauliczna 2x45kN

Siła uciągu 2×45 kN – 1×90 kN
Kabestany 580+580 mm / 8+8 rowków
Max lina stalowa 24 mm

KARTA KATALOGOWA

SPECYFIKACJA 107/4.2HRR

Wciągarka hydrauliczna 2x75kN

Siła uciągu 2×75 kN – 1×150 kN
Kabestany 600+600 mm /8+8 rowków
Max lina 24 mm

SPECYFIKACJA 107/7.2HRR

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 45 kN

Siła uciągu 45 kN
Kabestany 1200 mm / 8 rowków
Przewód max  40 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4AF

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 45 kN

Siła uciągu 45 kN
Kabestany 1500 mm /10 rowków
Przewód max  40 mm
Lina stalowa max 20 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 70 kN

Siła uciągu 70 kN
Kabestany 1200 mm / 8 rowków
Przewód max  40 mm
Lina stalowa max 20 mm

KARTA KATALOGOWA

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 70 kN

Siła uciągu 70 kN
Kabestany 1500 mm /10 rowków
Przewód max  40 mm
Lina stalowa max 20 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 90 kN

Siła uciągu 90 kN
Kabestany 1200 mm / 8 rowków
Przewód max  36 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 90 kN

Siła uciągu 90 kN
Kabestany 1500 mm /10 rowków
Przewód max  40 mm
Lina stalowa max 22 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 2×45 kN

Siła uciągu 2×45 kN – 1×90 kN
Kabestany 1200+1200 mm / 8+8 rowków
Przewód max  36 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 2×45 kN

Siła uciągu 2×45 kN – 1×90 kN
Kabestany 1500+1500 mm /5+5 rowków
Przewód max  36 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hamownik hydrauliczny 130 kN

Siła uciągu 130 kN
Kabestany 1500 mm / 5+10 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hamownik hydrauliczny 2×45 kN

Siła uciągu 2x45kN – 1×90
Kabestany 1500 mm / 5+5 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 18 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 2×75 kN

Siła uciągu 2×75 kN – 1×150 kN
Kabestany 1500 mm / 10+10 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 28 mm

KARTA KATALOGOWA

 

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

Hamownik hydrauliczny 2×75 kN

Siła uciągu 2x75kN
Kabestany 1500 mm / 10+10 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 24 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hydrauliczny wciągarko-hamownik 4×45 kN

Siła uciągu 4×45 kN 2×90 kN – 1×180 kN
Kabestany 1500 mm / 5+5+5+5 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 28 mm

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Hamownik hydrauliczny 4×45 kN

Siła uciągu 4×45 kN – 2x90kN
Kabestany 1500 mm / 5+5+5+5 rowków
Przewód max 40 mm
Lina stalowa max 24 mm

KARTA KATALOGOWA

 

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

Pilot radiowego sterowania RCR

Wersje :
Wciagarka
Wciagarko-hamownik
Podwójna wciągarka
Podwójny wciągarko-hamownik

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA

 

Rejestrator danych TER

SPECYFIKACJA 108/4/AFO

KARTA KATALOGOWA