Electra Polska Sp. z o.o. brała udział w Pierwszych Międzynarodowych Tragach Energetyki EXPOPOWER, które odbyły sie 22-24 maja br. Wkład i zaangażowanie zostały docenione- firma otrzymała „Certyfikat Założyciela EXPOPOWER”.
Patronat nad Targami Expopower objęły: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Elektrków Polskich oraz Polska Izba Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
Natomiast honorowym patronem Targów był MInister Gospodarki.