Prawidłowe projektowanie sieci trakcyjnych

Sieci trakcyjne to urządzenia, które dostarczają prąd do taborów kolejowych o napędzie elektrycznym. Postępująca elektryfikacja linii kolejowych oraz jeżdżące w polskich miastach tramwaje czy trolejbusy sprawiają, że zapotrzebowanie na sieci trakcyjne nie spada. PKP [...]

Napowietrzne linie wysokiego napięcia a budowa domu

Przepisy dotyczące projektowania i budowy napowietrznych linii energetycznych nie zostały ujęte w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pozostaje [...]

  • rolka stalowa

Jak należy obchodzić się z kablami podczas układania linii kablowej?

Ze względu na mniejszą awaryjność, lepsze walory estetyczne oraz brak uciążliwości dla środowiska, linie kablowe coraz częściej zastępują rozpowszechnione obecnie linie napowietrzne. Każdy błąd podczas układania może jednak prowadzić do problemów technicznych i konieczności [...]

  • rolka do przeciągania kabli

Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych

Podczas układania linii kablowych stosuje się liczne środki bezpieczeństwa, aby uniknąć ich uszkodzenia. Opończa do kabli to doskonałe zabezpieczenie podczas przeciągania, ale pozostaje kwestia awarii, gdy linia zostanie już uruchomiona. Kluczowe znaczenie ma tutaj [...]

  • wciągarka kablowa

Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych

Właściwa ochrona i oznakowanie to bardzo ważne elementy układania linii kablowych. Można więc zebrać szereg wytycznych, do których warto się stosować, aby zapewnić bezpieczeństwo i profesjonalizm wykonywanych prac. Ogólne wymagania wobec zabezpieczania linii kablowych [...]