wdmuchiwarka światłowodowa

Światłowody zapewniają dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu. Nie każdy jednak rozumie, na jakiej zasadzie on działa, a tym bardziej – jak wygląda układanie światłowodów. W naszej ofercie znajduje się sprzęt do prowadzenia tego typu prac, dlatego warto dowiedzieć się, jak go prawidłowo używać i zachować bezpieczeństwo.

Zagrożenia podczas układania sieci światłowodowych

Układanie światłowodów składa się z kilku etapów, a pierwszym z nich są roboty ziemne. Podczas samego układania światłowodów sprawdzają się takie elementy wyposażenia, jak wdmuchiwarka światłowodowa, ale nie zapobiegnie ona niebezpiecznym sytuacjom na początkowych etapach prac.

W czasie robót ziemnych, Istnieje duże ryzyko wypadków, nawet śmiertelnych, dlatego tak ważne jest stosowanie się do zasad BHP. Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest brak właściwych zabezpieczeń przed osuwaniem gruntu. Zdarza się też, że pracownicy pozostają w niebezpiecznie niewielkiej odległości od koparki, przez co zostają przysypani ziemią. Warto również wziąć pod uwagę, że w pobliżu może znajdować się instalacja gazowa lub elektroenergetyczna, co wiąże się z zagrożeniem wybuchu lub porażenia prądem. Mniej oczywiste jest za to występowanie zagrożenia biologicznego, które pojawia się np. jeśli do wykopu dostaną się ścieki. Nie są to oczywiście wszystkie zagrożenia, ponieważ możliwe scenariusze można właściwie mnożyć w nieskończoność.

Odmienne utrudnienia pojawiają się podczas prac w studzienkach, czyli elementach instalacji umieszczonych poniżej poziomu gruntu. Może tutaj dojść do wybuchu, zatrucia lub upadku z wysokości. Jeżeli układanie światłowodów jest związane z pracami na słupach, mamy do czynienia z pracami szczególnie niebezpiecznymi. Zagrożeniem jest tutaj nie tylko wysokość, ale też niewielka odległość od sieci elektroenergetycznych.

Zagrożenia pojawiają się również podczas samego układania światłowodów. Jednym z nich jest oczywiście uszkodzenie przewodów, co skutkuje opóźnieniami i dodatkowymi kosztami. Oprócz tego, może dojść do skaleczenia czy uszkodzenia wzroku, jeśli nie będą przestrzegane względy bezpieczeństwa.

Dobre praktyki na każdym etapie prac

Ze względu na liczne zagrożenia, na każdym etapie prac konieczne jest zachowywanie ostrożności. Właśnie dlatego, wykonanie szczegółowego projektu przed rozpoczęciem robót jest tak ważne. Należy uwzględnić na nim położenie instalacji elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Kierownik budowy musi wziąć pod uwagę odległość od nich oraz zaplanować pracę w porozumieniu z operatorami znajdujących się w pobliżu sieci.

Roboty ziemne podczas prowadzenia światłowodów

Bardzo ważne jest przede wszystkim odpowiednie ogrodzenie wykopu oraz umieszczenie znaków ostrzegawczych. Konieczne jest też zabezpieczenie miejsca robót balustradami o wysokości powyżej 1,1 metra. Jeżeli głębokość przekracza 1 metr, wykonane muszą zostać zejścia do wykopu. W przypadku takiej głębokości należy również zastosować umocnienia, aby zapobiec przysypaniu pracowników. Robotnicy nie mogą też przebywać w wykopie, kiedy prowadzone są prace koparką. Co więcej, nie powinni znajdować się między koparką a ścianą wykopu, nawet jeśli maszyna nie pracuje. Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu instalacji podziemnych – prace w ich okolicy trzeba wykonywać ręcznie.

Bezpieczne wykonywanie prac w studzienkach

Przed rozpoczęciem pracy w studzience, konieczne jest jej przewentylowanie, aby usunąć ewentualne gazy trujące lub wybuchowe – nie można tutaj jednak stosować tlenu. Ostrożność należy zachować również dobierając oświetlenie – musi mieć przeciwwybuchową konstrukcję. Ze względów bezpieczeństwa w studzience zawsze powinno znajdować się przynajmniej dwóch pracowników – nie należy pracować samotnie.

Prowadzenie sieci na podbudowie słupowej

Robotnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości. W czasie pracy co najmniej jeden pracownik powinien pozostawać na ziemi ze sprzętem ratunkowym. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia przewodów, nie można zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 3 metry, aby uniknąć porażenia.

Bezpieczne układanie światłowodów

W przypadku wdmuchiwania światłowodów do zajętej już rury, pracę znacznie ułatwia wdmuchiwarka do światłowodu. Podczas ręcznego rozwijania przewodu trzeba zachować ostrożność, jeśli chodzi o ciężar, ponieważ na jednego pracownika nie powinno przypadać więcej niż 30 kg. Bęben zazwyczaj umieszcza się na kozłach lub podnośnikach, które pozwalają na jego swobodne obracanie się. Zapobiega to uszkodzeniom, podobnie jak włókno na pończochy w przypadku linii kablowych.

Konieczna jest też ochrona wzroku pracowników, dlatego stosuje się okulary przeznaczone do tłumienia promieniowania laserowego. Pracownicy nieposiadający tego typu zabezpieczeń powinni znajdować się z daleka od światłowodów – w odległości wskazanej przez producenta. Pod żadnym pozorem nie można patrzeć bez zabezpieczenia w stronę złączek czy końcówek światłowodów, ponieważ grozi to uszkodzeniem wzroku. Jeżeli dojdzie do złamania światłowodu, trzeba zachować szczególną ostrożność, aby się nie skaleczyć.

Prawidłowe układanie światłowodów to nie tylko bezawaryjne działanie sieci, ale też bezpieczeństwo robotników. Warto więc nie tylko zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, ale też przygotować szczegółowy projekt i wziąć pod uwagę wszelkie możliwe zagrożenia. Lepiej zapobiegać wypadkom, niż później musieć szukać rozwiązania w kryzysowej sytuacji.