STAGE V W NASZYCH MASZYNACH OD NOWEGO ROKU! W NASZYCH MASZYNACH ZNAJDZIESZ WŁAŚNIE TYLKO TAKIE SILNIKI.

CZYM JEST STAGE V ?

Stage V to europejska norma emisji spalin, zdecydowanie ograniczająca emisję tlenków azotu oraz zawartość cząstek stałych w spalinach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Stage V ma zastosowanie do wszystkich silników Diesla przeznaczonych do użytku poza drogami, w tym urządzenia do podnoszenia , wciągarek i hamowników . Od momentu wprowadzenia norm Stage w 1999 roku do chwili obecnej, dopuszczalny poziom emisji spalin został zredukowany o 98%.

Jesteśmy odpowiedzialni !

Dlatego jako pierwsi w Polsce decydowaliśmy się na wprowadzanie rozwiązań dostosowujących silniki naszych maszyn do najnowszych wymogów, Działamy z myślą o naszych klientach, którzy kupują od maszyny . Wraz z nową technologią silników, chcemy być o krok do przodu w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

JAK ZMIENIAŁA SIĘ NOWRMA NA PRZESTRZENI LAT

Redukcja emisji spalin to proces, który odbywa się w układzie oczyszczania spalin silników diesla, spełniających wymagania normy Stage V. Od normy Stage I do Stage V zmniejszyliśmy naszą emisję cząstek stałych o 98%, a emisję tlenków azotu o 96%.

  • W 1999 roku, kiedy wprowadzono Stage I, zaczęliśmy kontrolować emisję tlenków azotu i cząstek stałych.
  • W 2004 roku wraz z wprowadzeniem Stage II po raz pierwszy osiągnęliśmy redukcję emisji tlenków azotu i cząstek stałych.
  • W 2008 roku wraz z wprowadzeniem Stage III A nastąpił gwałtowny spadek ilości tlenków azotu.
  • W 2012 roku wraz z wdrożeniem Stage III B doszło do silnego spadku ilości tlenków azotu i cząstek stałych.
  • Od 2014 roku, wdrażając Stage IV, dążyliśmy do zmniejszenia masy tlenków azotu. Wprowadziliśmy również pierwsze filtry cząstek stałych.

W 2019 roku w ramach Stage V nie zajmujemy się już masą cząstek stałych, ale zmniejszeniem ich liczby. Oznacza to konieczność niemal systematycznego stosowania filtra cząstek stałych i dodatków. Przejście od normy Stage IV do Stage V i dążenie do tego, aby zajmować się zmniejszeniem nie tylko masy cząstek, ale ich liczby, oznacza, że producenci silników będą musieli opracować znacznie bardziej złożone silniki. Jednak nie wszystkie silniki zostaną objęte normą Stage V w tym samym czasie, bowiem będzie to zależało od ich mocy. W przypadku silników o mocy od 0 do 56 kW i od 230 do 560 kW producenci maszyn mają prawo stosować silniki starszej generacji do 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie nie będzie to już możliwe. W przypadku silników o mocy od 56 do 130 kW zakaz stosowania silników starej generacji weszło w życie od nowego roku i obowiązuje z dniem 1 stycznia 2022 r.

WPROWADZAJĄC NOWE NORMY JESTEŚMY ŚWIADOMI I ODPOWIEDZIALNI ZA NASZE WSPOLNE ŚRODOWISKO.