praska elektrohydrauliczna

Światłowód składa się z rdzenia okrytego płaszczem i warstwą ochronną. Rdzeń często posiada wiele włókien, dlatego wykonanie połączeń w światłowodach wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, takiego jak spawarka do światłowodów.

Łączenie światłowodów

Światłowody mogą być łączone na dwa sposoby:

  • za pomocą złączek mechanicznych,
  • za pomocą spawarki do światłowodów.

Wybór metody jest zależny od rodzaju zastosowania. Jeżeli mówimy o telekomunikacji, gdzie konieczny jest transport na duże odległości, aby zminimalizować straty, należy zastosować spawanie. W przypadku połączeń komputerowych, tak duża dokładność nie jest konieczna, dlatego wystarczy zastosować złączki mechaniczne. W naszej ofercie znajdziesz sprzęt przeznaczony do profesjonalnego układania linii światłowodowych.

Przygotowanie do spawania światłowodu

Oprócz przygotowania sprzętu i samego światłowodu, znaczenie ma też środowisko. Nie powinny znajdować się w nim kurz czy wilgoć. Podobnie jak w przypadku linii kablowych, do których cięcia wykorzystuje się nożyce do kabli, lepiej unikać czynników mogących powodować korozję. Warto zwrócić uwagę również na warunki atmosferyczne – unikać należy szczególnie silnego wiatru. Jedną z dobrych praktyk jest spawanie w mobilnym, klimatyzowanym pomieszczeniu, ponieważ w ten sposób chronimy światłowody przed działaniem czynników zewnętrznych. Warto też pamiętać, że po usunięciu warstwy ochronnej i ucięciu włókna, trzeba zachować ostrożność, ponieważ bardzo łatwo o pojawienie się zanieczyszczeń, które następnie będą zmniejszać trwałość łączenia.

Przygotowanie kabla

Często zapomina się o właściwym przygotowaniu światłowodu, a tymczasem jest to bardzo ważny etap spawania. Konieczny jest między innymi wybór odpowiedniej długości włókna do łączenia – należy uwzględnić zapas, w razie gdyby pierwsze spawanie skończyło się niepowodzeniem.

Następnie trzeba zająć się usunięciem pokrycia, co można zrobić mechanicznie lub chemicznie. Narzędzia wykorzystywane do usunięcia pokrycia muszą być przeznaczone właśnie do tego celu, żeby uniknąć uszkodzenia powierzchni włókna. Przyjmuje się też zasadę, że jednorazowo powinno się zdejmować nie więcej niż 5 cm pokrycia. Czasem stosuje się również chemiczne metody usuwania pokrycia, ale warto pamiętać, że mogą prowadzić do zniszczenia pozostałej części okrywy, a nawet zmniejszenia trwałości spawu.

Konieczne jest również precyzyjne oczyszczenie powierzchni włókna, na której mogą znajdować się resztki pokrycia akrylowego. Często wykorzystuje się do tego celu chusteczki nasączone alkoholem. Warto pamiętać, że czyszczenie powinno być sprawne, im krócej włókna są wystawione na działanie czynników zewnętrznych, tym lepiej. Bardzo ważny jest też kąt cięcia włókna, dlatego wykorzystuje się tutaj noże umożliwiające uzyskiwanie wartości niższych od 0,5°.

Trzeba odpowiednio pozycjonować włókna, co kiedyś zazwyczaj robiło się ręcznie, a obecnie zazwyczaj wykorzystuje się automatyzację. Dzięki temu, wystarczy umieścić włókna w uchwytach spawarki, co znacznie zmniejsza ryzyko błędu.

Praktyczne wskazówki przy spawaniu światłowodów

Po przygotowaniu można przejść do spawania. Dobra spawarka do światłowodów zapewnia całkowitą automatyzację, typowy ciąg spawania zaczyna się od kilku krótkich impulsów elektrycznych, które usuwają ewentualne zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni włókna.

Następnym krokiem jest tzw. spawanie wstępne, czyli ogrzewanie końców włókien. W zależności od modelu spawarki, wykorzystywane jest tutaj stopniowe ogrzewanie (zapewnia jednorodne wygrzanie materiału) lub ogrzewanie impulsowe (ogrzewają się głównie powierzchniowe warstwy włókna, dlatego krawędzie włókna się zaokrąglają. Obydwie metody pozwalają na uzyskanie spawu wysokiej jakości. Podczas samego spawania szczególnie istotne są takie parametry, jak:

  • prąd spawania wstępnego i właściwego,
  • czas trwania poszczególnych faz,
  • rozmiary szczelin między włóknami,
  • długość zakładek.

Warto też pamiętać, że jakość spawu jest w dużej mierze zależna od warunków atmosferycznych: temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego.

Ocena jakości łączenia

Po zakończeniu spawania, konieczna jest kontrola jakości wykonanego łączenia. W przypadku linii kablowych wykorzystuje się takie wyposażenie, jak zaciskarka do kabli, która zapewnia szczelność. Przy łączeniu światłowodów, precyzja również ma kluczowe znaczenie. Sprawdza się między innymi wytrzymałość włókna czy straty w miejscu łączenia. W pewnym stopniu jakość łączenia można również ocenić po jego wyglądzie: na jej obniżenie wskazuje obecność takich elementów, jak pęcherze, zgięcia, zgrubienia lub zwężenia w miejscu łączenia włókien. Jeśli pojawiają się takie błędy, konieczne może być powtórzenie spawania. Warto też pamiętać, że temperatura spawania powinna być na tyle wysoka, żeby stopić szkło kwarcowe, z którego wykonane są światłowody. Dzięki temu, po spawaniu w miejscu łączenia powstaje jednorodna, cienka warstwa szkła. Brak przerw jest bardzo ważny, ponieważ zapobiega powstawaniu dużych strat.

Spawanie światłowodów pozwala stworzyć trwałe połączenie i zmniejszyć straty do minimum. Żeby tak jednak było, warto pamiętać o stosowaniu dobrych praktyk, zarówno podczas przygotowania włókien, jak i samego spawania.